Dokumenty szkolne

 

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

REGULAMIN-ZACHOWANIA

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ UCZNIÓW

 


Zgoda na wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną